10 liberala krav från din Rospigg i politiken
  1. Fastighetsskatten ska bort - Människor ska inte drivas från sina hem

  2. Halvera antalet regler och pålagor - Fler jobb i småföretagen

  3. Du och din familj ska välja själva - Ingen kvotering av föräldraledigheten

  4. Polisen ska finnas nära dig - Nolltolerans mot stöld och inbrott

  5. Roslagen och Södertörn ska också leva - Bygg ut väg 73 och väg 77

  6. Rusta upp Roslagsbanan för bättre kollektivtrafik i Roslagen

  7. Du ska kunna komma fram till Din husläkare när Du och familjen behöver

  8. Norrtälje sjukhus ska utvecklas som akutsjukhus dygnet runt

  9. Nej till Horstensleden – Skärgården får inte sprängas bort

  10. Återinför Sommarhelikoptern - För säker ambulanssjukvård i skärgården
<<tillbaka
Sätt ett kryss för Lennart Rohdin!
www.rohdin.nu