<<tillbaka
Rör inte morfars sjukhus!

Norrtelje Tidning, 7 juni 2006

Att de rödgröna för tre år sedan tänkte lägga ned Norrtälje sjukhus var traumatiskt för partivännerna i Norrtälje. Catarina Wahlgren har själv berättat om det svåra i att behöva välja mellan partiet och sjukhuset hemma i Norrtälje.

Den obesvarade frågan är dock hur Catarina skulle ha röstat, om inte folkopinionen i Norrtälje och hennes partikamrat i Södertälje hade gjort det omöjligt för den rödgröna majoriteten att löpa linan ut. Det får vi aldrig veta.

Låt oss ändå tro Catarina på hennes ord. Jag har varit noga med att aldrig påstå något annat. Men, nog är det magstarkt att som Catarina vill påskina (NT 19/5), att det tvärtom var tack vare vänsterpartiet som sjukhuset inte lades ned. Vad säger socialdemokrater och miljöparti om den saken?

Nu väljer Catarina, liksom senast socialdemokraterna Alexandr Srndovic (NT 3/5) och Anders Fransson (NT 23/5), att skylla på de borgerligas styre förra mandatperioden. De låtsas som om landstingets pengar bara försvann. Men, som jag redan påpekat flera gånger, så räckte skatteintäkterna mer än väl till hela landstingets verksamhet i vård och kollektivtrafik.

Skatteintäkterna hade också i stort räckt till att betala skatteutjämning i den utsträckning som den socialistiska majoriteten behövde göra mandatperioden dessförinnan. Men under den borgerliga mandatperioden löpte plötsligt skatteutjämningen amok. Landstinget tvingades betala miljardbelopp till främst Skåne och Västra Götaland.

Hela underskottet och lite till under det borgerliga styret 1999-2002 motsvaras av skatteutjämningen till bl a de regioner i Sverige som hade störst tillväxt. Åt detta ville inte de rödgröna i riksdagen göra någonting.

Idag tvingas en undersköterska i Norrtälje eller en pappersarbetare i Hallstavik betala 3 kronor mer i skatt per intjänad hundralapp än direktören i lågskattekommunen Vellinge, för att vårt landsting ska finansiera hans vård. De rödgröna har inte skött ekonomin bättre – bara rekordhöjt skatten. Rättvisa, Catarina?

Nu påstår Catarina att underskottet skulle bero på att de borgerliga sökte alternativa driftsformer för vården i landstinget. Ursäkta, men det är ju rent strunt. Däremot sätter det fingret på den avgörande frågan. Varför står vänsterpartiet bakom alla sjukhusnedläggningar i både vårt landsting och andra delar av landet?

Jo, för vänsterpartiet är det otänkbart att tänka sig att vård ska kunna bedrivas i andra former än offentliga. Ingen får tjäna pengar på att människor är sjuka. Men, det gör ju alla som arbetar i vården. Många av dem tycker nog rätt rimligt att de rentav tjänar för lite.

Folkpartiet vill ha en skattefinansierad vård, så att alla har samma rätt till vård. Men, vi kan mycket väl tänka oss andra driftsformer för att driva vården mer rationellt och ekonomiskt. Helt enkelt för att skatten ska räcka till mer vård.

Men, här säger de rödgröna nej. Om pengarna inte räcker, då lägger man hellre ned ett sjukhus än att hitta andra driftsformer. Så var det med Nacka sjukhus och Löwenströmska förra gången de rödgröna styrde. Så höll det på att bli denna gång med Norrtälje och Södertälje sjukhus. Så har det varit överallt, där de rödgröna styr.

Så det var inte konstigt, att Catarinas partivänner i landstinget kunde tänka sig att lägga ned Norrtälje sjukhus. Både hon och andra vänsterpartister och socialdemokrater kan tänka sig att göra det, när det gäller sjukhus på andra håll än i hemorten. De har gjort det förr. I Gävleborg tvingades vänsterpartister som var emot nedläggning lämna partiet och bilda eget. En röst på vänsterpartiet är en röst för en politik vi känner alltför väl.

Jag har varit starkt engagerad mot sjukhusnedläggningar förr, men då på andra håll än där jag bott. När turen kom till Norrtälje var det för mig särskilt starkt att få kunna kämpa mot de rödgrönas attentat mot det sjukhus, där min morfar var chefsläkare de sista arton åren av sitt liv. Men, det var medborgarna i Norrtälje som räddade morfars sjukhus.

Lennart Rohdin, Rådmansö
Landstingsledamot (fp)
<<tillbaka
www.rohdin.nu