<<tillbaka
Norrtälje sjukhus ska utvecklas - inte säljas ut!

Norrtälje Tidning, 19 juli 2006
Den alltid lika frejdige Roland Larsson har en alldeles särskild uppgift inom Norrtäljes socialdemokrati. Utan tyngre förtroendeuppdrag ska han kratta manegen till rätta för dem som ska skyddas från uppmärksamheten kring den rödgröna majoritetens attentatsförsök på Norrtälje sjukhus häromåret.

Roland Larsson vrider och vänder i alla riktningar så att man till slut inte vet riktigt hur det egentligen var. Det är inte utan att man drar sig till minnes den svenska satirens stormästare Tage Danielsson och hans monolog om huruvida kärnkraftsolyckan i Harrisburg verkligen hänt eller ej.

Fanns det verkligen ett förslag om att lägga ned Norrtälje sjukhus för tre år sedan? Och om det fanns, var det då verkligen den socialdemokratiska majoriteten som lade fram förslaget? Och var det kanske inte i själva verket de borgerliga som ville lägga ned sjukhuset, fast socialdemokraterna hann före? Den som är illasinnad skulle kanske rent av kunna tro, att Roland Larssons bara vill blanda ihop de obehagliga korten från hösten 2003.

Nu senast (NT 17/7) tycks Roland Larsson vilja pröva ännu en linje. Är det inte så att de borgerliga vill sälja ut Norrtälje sjukhus? Och kanske var det just därför som socialdemokraterna försökte hinna lägga ned sjukhuset, så att det inte kunde säljas ut?

Vi som företräder folkpartiet i Norrtälje kommun och i Stockholms läns landsting kan försäkra både Roland Larsson och alla andra, att varje majoritet folkpartiet ingår i kommer att behålla och vidareutveckla Norrtälje sjukhus som akutsjukhus dygnet runt. Det är vår linje på precis samma sätt, som det är folkpartiets linje att sjukvården ska betalas gemensamt över skatten och inte ur den enskildes plånbok.

Det vid årsskiftet inledda försöket med samverkan inom ramen för Tiohundra har just det syftet. Försöksverksamheten ska pågå till 2010. Det är vår övertygelse att denna samverkan är ett utmärkt sätt att hantera sjukvård och omsorg i nya former. Det försöket får inte skjutas i sank - inte heller genom att användas i partipolitiskt krypskytte mot den borgerliga majoriteten i Norrtälje kommun.

Detta är ett klart besked från folkpartiet i kommun och landsting.

Hans Andersson, Rimbo
gruppledare Norrtälje (fp)

Lennart Rohdin, Rådmansö
landstingsledamot (fp)
<<tillbaka
www.rohdin.nu