Skärgårdspolitiskt program
Debatt i Stockholms läns landsting, 14 mars 2006
« tillbaka

Vi vill alla ha en levande skärgård, men då måste vi ta konsekvenserna av detta. Skärgården är allra viktigast för dem som bor och verkar där. Det handlar om förutsättningarna för deras tillvaro. Men skärgården är också en fantastisk tillgång för många andra människor i det här länet med bad, båtliv, vila och rekreation men också starka upplevelser. Skärgården är ett arv som måste vårdas omsorgsfullt.

Men för att skärgården ska leva och utvecklas, måste de som lever och verkar i skärgården kunna göra det året runt. Då måste förutsättningar värnas för en utveckling som tar sikte på framtiden. En levande skärgård är därför inget friluftsmuseum, som öppnas när barnen rusar ut från skolan till ett hägrande sommarlov, och som stänger igen när skolan börjar.

En levande skärgård är en skärgård där de boende skapar och driver företag som skänker försörjning året runt, och som kan ge service åt fritidsgästerna. Därför måste vi lyssna till de fastboende och till skärgårdskommunerna, när vi tar fram skärgårdspolitiska program. Det är de som skapar en levande skärgård - för sig själva och för de som gästar skärgården.

Men, så här står det i ett av remissvaren på detta förslag till Skärgårdspolitiskt program.

- Vi vill ”understryka betydelsen av att landstinget …. tar stor hänsyn till skärgårdskommunernas synpunkter.”
- Skärgårdsdiskussionen ”får nu inte riskeras genom en process som inte varit tillräckligt kvalitativ. Annars är risken stor att vi åter kommer att uppleva ökande avstånd, växande politikerförakt och pajkastning”.
- ”Det krävs en ny remissomgång till bl a skärgårdskommuner och företrädare för boende och verksamheter i skärgården, innan dokumenten är färdiga för politisk behandling av landstingsfullmäktige.”

Detta kunde ha varit uttryck för en alltid lika gnällig opposition i landstinget. Men det är uttryck för uppfattningen hos både de fast verksamma i skärgården och de sex skärgårdskommunerna. Mina citat är hämtade ur remissvaret från den största skärgårdskommunen – Värmdö. Där styr samma partier som har majoritet i landstinget. Det är deras bekymrade oro jag citerar.

Herr ordförande, jag tror inte att det här förslaget är illa menat. Jag känner landstingsrådet Dag Larsson från Skärgårdsstiftelsen som en engagerad skärgårdsvän. Men, då tror jag också att han skulle kunna mycket bättre än så här. Det här ser i allt väsentligt ut som den skrivbordsprodukt det var, när det kom från Regionplanekontoret.

Nu, kan man förståss hävda, att det här förslaget inte innebär någon skada för skärgården. Att det inte innebär några allvarliga inskränkningar. Visst är det så. Det här programmet kommer inte att tillföra något nytt utöver det som redan gäller eller redan är på gång. Men, vad ska vi då ha det till mer än som en symbol för, att den här landstingsmajoriteten levererat också en dammsamlare om skärgården till bokhyllorna i landstingets kontor.

Nej, det allvarliga ligger förståss i att den nu avslutade processen lämnar efter sig en mycket stark känsla hos både boende och skärgårdskommuner att landstinget kör sitt eget race. Att man inte lyssnar och inte förstår. Skärgården är alldeles för viktig för oss alla, för att det ska bli det bestående resultatet av den här processen. Även om landstingsmajoriteten aldrig lyssnar till oppositionen, vädjar jag ändå: Lyssna till era egna i Värmdö!

En levande skärgård skapas och vårdas av de som lever och verkar i skärgården. Det är i ett förtroendefullt samarbete tillsammans med dem, som förutsättningarna för en levande skärgård formas. Men det är bara de som kan göra jobbet. Det kan aldrig så många välmenande landstingstjänstemän göra i deras ställe.

Vår uppgift är att skapa förutsättningar - t ex en fungerande åretrunt-trafik med samordning inom landstinget av taxor, avgiftssystem och tidtabeller, eller en särskild räddningshelikopter under sommaren. Det krävs för att skärgårdsborna ska kunna ta nödvändiga initiativ och utveckla goda idéer som ger utkomst och utveckling i skärgården.

Oavsett om den snart avgående landstingsmajoriteten lyssnar idag, så måste en ny majoritet i höst omedelbart ta itu med ett Skärgårdspolitiskt program för framtiden. Det ska gå snabbt. Skrivbordsarbetet är redan klart. Nu gäller det att gå ut och lyssna och förankra skärgårdspolitiken tillsammans med de som lever och verkar i skärgården och med skärgårdskommunerna.

Folkpartiet kommer att verka för att en ny majoritet redan från första dagen tar ett samlat grepp om skärgårdspolitiken tillsammans med dem som berörs. Kanske skulle det stärka den processen om ett landstingsråd fick det samlade ansvaret för skärgårdsfrågorna. Idag ligger den mest operativa delen av landstingets skärgårdspolitik under trafiklandstingsrådet. Det har nog inte ökat kraften i majoritetens skärgårdspolitik.

Lennart Rohdin (fp)

« tillbaka
www.rohdin.nu