<<tillbaka
Man måste bygga för att växa

Mitt i Danderyd, 4 juni 2002

Moderaternas kommunstyrelseordförande Björn Hamilton i Danderyd sitter på många stolar samtidigt. Han är också ledamot av landstinget och kandidat på s k valbar plats till riksdagen i höst. Att budskapen spretar åt alla håll, är inget som tycks bekymra Hamilton.

I lokala annonser framhåller moderaterna i Danderyd liksom sina partivänner i länet och riksdagen att ”Moderaterna vill att Stockholmsregionen skall utvecklas och växa.” I landstinget kommer Hamilton att få ta ställning till ett förslag till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen mot år 2030.

Av förslaget till regional utvecklingsplan framgår att den nordöstra regiondelen, d v s från Danderyd upp till Norrtälje, som idag har 12% av regionens befolkning ska svara för nästan 20% av den mycket snabba befolkningsökningen i regionen.

Med nuvarande ökningstakt skulle det innebära 55.000 fler invånare redan till 2015 i NO-regionen. Med en lägre ökningstakt än den som rått under senare år blir det ändå 40.000 nya invånare. Till 2030 skulle det bli 110.000 alt 75.000 nya invånare. Var ska dessa nya invånare bosätta sig? Ja, inte i Danderyd, anser Hamilton. Här har vi byggt färdigt, menar han. Och det säger f ö hans partivänner i Stockholms stad också.

Är det således i Täby eller rentav Norrtälje, som dessa nya nordost-invånare ska bosätta sig? Och vad säger Hamiltons partivänner i Täby och Norrtälje om detta? Och hur ska de ta sig till och från jobb, utbildning etc? Tror Hamilton att 50-100.000 nya NO-stockholmare ska bosätta sig norr om Täby, när det enda de erbjuds i transportväg är en ständigt krånglande Roslagsbana?

Nej, givetvis kastar många nya NO-invånare sina blickar på Danderyds kommun. Där finns tunnelbana från Mörby Centrum till många av deras framtida arbetsplatser. När kommer tunnelbanan till Täby och Arninge om moderaterna får bestämma? Och givetvis måste också Danderyd ta emot nya invånare om ”Stockholmsregionen skall utvecklas och växa”.

I Danderyd bor idag 1/7 av nordostregionens invånare. Även om bara 1/10 av folkökningen skulle hamna i Danderyd, innebär det 4-6.000 nya Danderydsbor redan inom tio år. Var ska de bo, Björn Hamilton? Var finns den bostadsbyggnadsplan, som möter dessa krav på ett sätt, som samtidigt slår vakt om den värdefulla trädgårdsstadskaraktär, som präglar flera av kommundelarna?

När jag under åren 1993-98 var ledamot av riksdagen, kunde jag många gånger höra politiker från Stockholmstrakten beklaga sig över, att politikerna från resten av landet inte förstod Stockholmsregionens problem och betydelse för Sveriges framtida utveckling. Detta har emellertid alldeles för ofta visat sig vara bara en dimridå över det faktum, att Stockholmsregionens utveckling framför allt hämmas av dess egna politiker.

Bygg gärna och utveckla Stockholmsregionen, men inte i vår kommun, heter det på alldeles för många håll – inte minst i Danderyd. Dennispaketet skulle ha inneburit en välkommen utveckling av Stockholmsregionens trafiksystem. Det var inte riksdagen som satte stopp för Dennispaketet. Det var Stockholmspolitikernas egen oenighet.

Stockholmsregionens framtid är viktig för Sverige – Stockholmsregionen skall utvecklas och växa. Då måste alla ta sitt ansvar – också Danderyd. Vilken stol sitter Björn Hamilton på i den frågan?

Lennart Rohdin, Danderyd
Kandidat (fp) till landsting och kommunfullmäktige
<<tillbaka