Roslagen, skärgården & Stockholmsregionen
Jag är ledamot av Stockholms läns landsting sedan valet den 15 september 2002. I landstinget företräder jag Roslagens valkrets, som sträcker sig från Stocksundsbron i Danderyd till Hallstavik i Norrtälje. Det känns särskilt inspirerande, då min mormor invaldes i landstinget för bl a Norrtälje, Vaxholm och Djursholm för 60 år sedan.
Val 2006:
Vi som bor i Roslagen - den nordöstra delen av Stockholms län - måste göra vår röst hörd på ett bättre sätt. Stockholms län är så mycket mer än det som ryms innanför tullarna.

I Roslagen

På väg 280 passerar 120 timmertransporter dagligen till Hallsta Pappersbruk - en trafikartär i Stockholms län.
I Skärgården

I Stockholmsregionen

Skatter & Fastighetsskatt

Befria bostadsmarknaden!

I landstinget är jag en av folkpartiets 26 ledamöter varav fyra från Roslagskretsen. Jag är en av 4 folkpartiledamöter i landstingsstyrelsen och ersättare i dess ägarutskott. Jag är också folkpartiets gruppledare i Skärgårdsstiftelsens styrelse, ledamot av styrelsen för Tiohundra och ersättare i Waxholmsbolagets styrelse.
Länkar:
Landstinget »
Skärgårdsstiftelsen »
TioHundra AB är sedan den
1 januari 2006 en ny vårdorganisation för hälso-, sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun.
TioHundra »
Waxholmsbolaget »
www.rohdin.nu