<<tillbaka
Bättre Roslagsvägar – Nu!

Artikel i Norrtelje Tidning, 9 september 2002
”Nu förstår jag varför det finns så många duktiga rallyförare i Roslagen”, utbrast hustrun när vi i somras färdades genom det fagra Roslagen. Backiga, krokiga och smala – det kunde vi också konstatera, när Roine Wallin och jag för några dagar sedan körde längs vägarna 77, 76 och 280 med folkpartiets trafikpolitiker, riksdagsledamöterna Runar Patriksson från Töcksfors i Värmland och Helena Bargholtz från Stockholms län.

De här vägarna, liksom nya förbifarter vid Rimbo och Norrtälje, står mycket högt på önskelistan både för invånare, företagare och politiker i Norrtälje kommun. I skarp kontrast till riksdagens beslut om Nollvisionen ökar trafikolyckorna med allt fler döda och allvarligt skadade. Förutom ökad trafik och allt mer vårdslöst beteende bakom ratten bidrar givetvis också standarden på våra vägar. När tung trafik möts på Roslagsvägarna ryms den knappt på vägbanan. Behövs det en katastrof som den med skolbussen utanför Sundsvall för att ansvariga ska inse allvaret på Roslagsvägarna?

En del menar att bättre vägar ger mer bilism och ökad belastning på miljön. Givetvis måste kollektivtrafiken byggas ut och förstärkas, så att den blir än mer attraktiv för de resande. Trängseln på Norrtäljebussarna verkar i motsatt riktning. Att återinföra buss 635 från Stockholm till Blidö utan att först behöva byta i Norrtälje, vore ett bra alternativ för många som idag åker väg 276 med egen bil.

Men för väldigt många kommer ändå bilen att vara det alternativ som fungerar – om inte varje dag, så i alla fall rätt ofta. Och den som blir stående vid Norrtäljes södra infart på morgnarna inser att det i alla fall är det sämsta för miljön.

Hallsta Pappersbruk är en mycket stor arbetsplats i Norrtälje kommun - ett världsledande företag inom sin bransch. Förutom energi behöver företaget kunna transportera råvara och kemikalier till verksamheten liksom sina produkter till köparna – bl a tidningshus i Stockholm. Vi som känner vägarna i t ex Hälsingland och Värmland, där timmerlaster också drar förbi, tror knappt våra ögon, när vi åker t ex väg 280. Helt oacceptabelt!

Norrtälje ligger inte bara 7 mil från landets huvudstad utan också från landets mest expansiva region – Uppsala/Arlanda. Kapellskär är redan landets viktigaste Östersjöhamn för person- och godstrafik, som ofta tar sig västerut och norrut på väg 77 genom Rimbo. Uppsala/Arlandas växande betydelse ser man när man passerar länsgränsen väster om Gottröra. Det tycks ansvariga beslutsfattare i Stockholm län vara helt okunniga om.

Denna verklighet kan snabbt förstärkas – kanske till det ohanterbara, om inte nödvändiga investeringar i vägar och kollektivtrafik följer med. Stockholms län växer med bortåt 20.000 inv/år. I landstingets Regionala Utvecklingsplan från i maj i år antas nästan var femte tillkommande invånare i länet att bo i NO-regionen – från Danderyd i söder till Norrtälje i norr. Ingen annan del av Stockholms län väntas växa lika mycket.

Fram till år 2015 kommer enligt dessa planer 40-55.000 nya invånare att bosätta sig i NO-regionen – nästan alla i Norrtälje, Vallentuna och Österåker, som alla kan räkna med att växa med 10-20.000 invånare på bara drygt tio år.

Men nu håller tiden på att rusa ifrån de nödvändiga investeringarna i väg 77, 76 och 280. I augusti nästa år ska länsstyrelsen ha inkommit till regeringen med sina planer för väginvesteringar för åren 2004-2015. I höst och vinter avgörs i landstinget och länsstyrelsen vad, som kommer att göras på upprustning och investering i länets vägnät.

Regeringen har givit Stockholms län en planeringsram på 3,65 miljarder kronor för 2004-2015. Den kan som mest ökas till 5,47 miljarder om medel omfördelas från andra delar av landet. Regeringen har redan bundit upp drygt 4 miljarder av ramen för Stockholms län med utpekade investeringar främst i den södra delen. Konkurrensen om det återstående knappa utrymmet är enorm.

Den politiska enigheten är stor i Norrtälje, men perspektivet varierar något beroende på, om man sitter i Norrtälje eller i de mer avlägsna Rimbo eller ännu mer Hallstavik. Varje gång berörda projekt finns med på listan hos Stockholmsberedningen eller i den Regionala Utvecklingsplanen blir Norrtäljes politiker glada. Men verkligheten är mycket bistrare.

Detta är s k maxi-listor, som upptar alla tänkbara investeringsprojekt. Vare sig i tid eller pengar prioriteras vägarna i Roslagen. De står långt ifrån det tillgängliga ekonomiska utrymmet i investeringsplanerna för tiden fram till 2015. Om inte den prioriteringen ändras när länsstyrelse och landsting tar slutlig ställning det kommande året, så är det kört.

Norrtäljes politiska enighet får således inget genomslag vid mötet med länets beslutsfattare längre söderut. NO-kommunerna har alla moderat ledning. Likaså landstinget med trafiklandstingsrådet Elwe Nilsson i spetsen. Moderat ledning är det också i Stockholms stadhus och i länsstyrelsen. När moderaterna träffas på ledningsnivå i Stockholms län tycks de vända ryggen mot norr och prioritera investeringar i och runt Stockholms stad.

Som tidigare riksdagsledamot från Norrland vet jag att man inte får något gratis när ramarna är knappa – särskilt om man befinner sig i de norra utkanterna. Det handlar om att ta strid. Varken kollektivtrafiken eller vägar räcker till för dagens trafik i NO-regionen. Det är nu striden för Bättre Roslagsvägar måste tas!

Lennart Rohdin
landstingskandidat (fp)
<<tillbaka