« tillbaka
Insatser för Nynäshamn
Debatt i Stockholm s läns landsting, 13 september 2005
Anföranden av landstingsledamot Lennart Rohdin (fp), Rådmansö
första inlägg

Herr ordförande. Jag får tacka Dag Larsson för svaret på min interpellation. Jag får väl medge att jag tycker svaret är lite tunt. Jag frågade vilka aktiva åtgärder som landstingsledningen har vidtagit för att stödja invånarna i Nynäshamn. Svaret är att man har kontakt med kommunledningen och avser att fortsätta diskutera.

Det har gått tre och en halv månad sedan jag skrev den här interpellationen. Det är nästan sju månader sedan Ericsson meddelade att man skulle lägga ned sin hundraåriga verksamhet i Nynäshamn, och det är väl drygt nio månader sedan riksdagens rödgröna majoritet beslöt att lägga ned och flytta Marinens verksamhet på Muskö och Berga. Det är elva månader sedan förra finanslandstingsrådet lade fram förslagen om att göra dessa neddragningar av den militära verksamheten i Nynäshamnstrakten.

Det Dag Larsson redovisar som konkreta åtgärder från landstingets sida är att man har träffat kommunledningen. Det är tunt, och jag är särskilt besviken eftersom det är en ganska tuff utmaning, som våra partier står inför när det gäller att leda Nynäshamns kommuns utveckling mot framtiden.

När man lägger ned försvarsverksamhet i norrland skickar man som kompensation statlig verksamhet från Stockholm till expansiva högskoleorter där. När bilfabriker i det expansiva Västra Götaland tidigarelägger man miljardinvesteringar i infrastrukturen. Men, när motsvarande saker händer och det görs statliga neddragningar i Nynäshamn – då ”har man kontakt med kommunledningen” och ”avser att fortsätta diskutera”. Det är tunt!

andra inlägg

Jag måste erkänna att, när jag framställde den här interpellationen för tre och en halv månad sedan – vilket innebär att du har haft ovanligt lång tid på Dig att förbereda ett svar med lite konkret innehåll - väntade jag mig mer. Det är möjligt att Dag Larsson har något i bakfickan, som han inte vill avslöja än. Framför allt hoppas jag för Nynäshamnsbornas skull att det är så.

Men, jag kan inte komma ifrån att mycket av det som anförs i svaret – man pekar på positiva effekter av 3S, på att det i framtiden kan bli aktuellt med lokalisering av landstingsverksamhet till Nynäshamn och på att man driver på infrastrukturinvesteringar, det vill säga gentemot statsmakterna – inte är saker som har aktualiserats på grund av de allvarliga neddragningar som har skett i Nynäshamn det senaste året, utan det är sådant som har varit på gång sedan tidigare.

Dag Larsson pekar på att man nu kommer att sätta spaden i jorden när det gäller väg 73. Det är ju inte på något sätt en följd av vare sig Ericssons eller statens neddragningar i Nynäshamn. Detta har i själva verket riksdag och regering planerat i flera år. Det är alltså ingen aktiv åtgärd som har vidtagits med anledning av de nu aktuella neddragningarna.

Det är sådant jag saknar. Varför sätter man sig inte ned, staten och landstinget tillsammans som de två stora aktörerna på den offentliga sida, och ser vad man kan göra när den här typen av allvarliga neddragningar sker i en kommun som Nynäshamn? Det borde ske antingen det är staten eller det privata näringslivet som gör neddragningarna. Då räcker det inte med att hänvisa till sådant som har varit på gång länge. Det är inga nya satsningar.

När motsvarande saker händer på andra håll i landet går man däremot in med kraftfulla kompensatoriska åtgärder. De saknas i Nynäshamn, och det är framför allt Nynäshamnsborna som saknar dem.


tredje inlägg

Jag har inte någonstans vare sig i interpellationen eller i mina anföranden använt uttrycket ”på kort sikt”. Det är en tolkning från dag Larssons sida.

Landstinget är en av de dominerande offentliga aktörerna här i länet. Landstinget har en mycket omfattande verksamhet i det här länet. Dessutom är landstinget genom Regionplanenämnden – vilket Dag Larsson mycket väl känner till – ansvarigt för den regionalpolitiska planeringsverksamheten och har därför ett aktivt ansvar för utvecklingen i det här länet. Med dessa instrument har landstinget möjlighet att påverka utvecklingen framöver.

Även om det tar tid att genomföra sådana förändringar är det fullt möjligt att ge besked om vilka intentioner man har på längre sikt. Landstingsrådet pekade både på Norvik och på dubbelspårig bana. Det är exempel på vad som kunde göras. Jag tror att Nynäshamnsborna liksom jag vill ha besked om vad landstingsrådet vill göra.
« tillbaka
www.rohdin.nu