Mitt skärgårdspolitiska manifest:
En levande skärgård bygger på att det ska gå att bo, arbeta och driva företag året runt i skärgården!
  • Fastighetsskatten ska bort!

  • Strandskyddet får inte lägga en död hand över kust och skärgård!

  • Nej till Horstensleden – Skärgården får inte sprängas bort!

  • Återinför Sommarhelikoptern för säker ambulanssjukvård i skärgården!

  • Inget krångel, men säkrare på sjön - Nej till båtskatt, ja till förarbevis!

  • Försvarsmark i skärgården ska inte privatiseras!

  • Hyresbostäder i mindre skala ökar de boendes valfrihet!

  • Bort med fingrarna från m/s Västan och
    s/s Blidösund!
<<tillbaka
Sätt ett kryss för Lennart Rohdin!
www.rohdin.nu