« tillbaka
Om m/s Västan
Debatt i landstinget ang Budget för Waxholmsbolaget 2006
Onsdag 23 november 2006
Lennart Rohdin (fp)

Det var bara två månader sedan som detta landstingsfullmäktige i den allra bredaste enighet, bredare går inte att få, antog specifika ägardirektiv för Waxholmsbolaget. I den första punkten betonar man att uppdraget riktar sig till fastboende, fritidsboende och andra besökare. Det tycker jag är en viktig och värdefull balans som man där försöker åstadkomma.

Just det här med balansen framgår också av punkt 4 i de gemensamt antagna specifika ägardirektiven, där det står att det särskilda ansvar som landstinget tagit för det kulturhistoriska tonnaget - man specifierar till och med - Storskär, Norrskär och Västan skall förvaltas väl. Så står det.

I det budgetunderlag som Waxholmsbolaget lämnade in i höstas inför det här budgetbeslutet tar man upp det kulturhistoriska tonnaget, som jag utgår från att alla ser som en värdefull tillgång i Stockholms skärgård. Där talar man om Västan och man skissar på olika alternativ. Där finns också ett tredje alternativ där man talar om att avyttra Västan, vad nu det har att göra med att förvalta väl, som det står i ägardirektiven. Jag ska också påpeka att i budgetunderlaget avslutar man med att säga att fullmäktiges budget bör innehålla beslut i denna fråga. Jag förmodar att majoriteten ändå på något sätt har haft ett finger med i budgetunderlaget från Waxholmsbolaget.

I majoritetens budgetförslag säger man bara: Alternativa förslag gällande Västan tas fram för beslut under 2006. Eftersom jag utgår från att alla fortfarande är överens om det vi var överens om för två månader sedan vill jag bara passa på att ge ordföranden i Waxholmsbolaget, Anna Kettner, möjlighet att bekräfta att de alternativa förslag som majoriteten talar om, och som jag tar för givet att vi fortfarande är överens om, står i överensstämmelse med de specifika ägardirektiven om att förvalta det kulturhistoriska tonnaget väl, vilket inte kan vara detsamma som att avveckla det.
« tillbaka
www.rohdin.nu