Sagt & Gjort i Landstinget 2003-2006:
« tillbaka
Lennart Rohdin (fp), Rådmansö/Norrtälje
2003
26 november
§ 331 ang Budget för SLL 2004 sjukvård (anf. 254 o. 258 om Norrtälje sjukhus)

2004
10 februari
§ 28 fråga om rätt att välja sjukvård i Uppsala (anf. 93, 95 o. 97)
§ 36 fråga om besparingar på Norrtälje sjukhus (anf. 140, 142 o. 144)
9 mars
§ 60 ang investeringsbudget 2006 för bl a Norrtälje sjukhus (anf. 4, 10 o. 34)
§ 71 ang motion (kd) om olika trafikformer i landsbygdstrafiken (anf. 123 o. 131)
13 april
§ 146 interpellation om indragning av den extra ambulanshelikoptern under sommaren (anf. 194, 198 o. 204)
11 maj
§ 160 ang budgetdirektiv 2005 (anf. 16 om den kommunala skatteutjämningen)
8 juni
§ 202 ang överenskommelse med staten om särskilt ekonomiskt stöd (anf. 29 om skatteutjämningen)
§ 229 interpellation om införande av betyg på vårdinrättning (anf. 149 o. 152)
23/24 november
§ 321 ang budget 2005 för SLL/kollektivtrafik (anf. 113 om SL och WÅAB)
§ 321 ang budget 2005 för SLL/hälso- och sjukvård (anf. 202 om Norrtälje sjukhus och ambulanshelikoptern)

2005
8 februari
§ 7 ang Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - lägesrapport 2004 (anf. 36)
§ 13 fråga om indragna sommarhelikoptern ( anf. 87, 89 o. 91)
8 mars
§ 51 ang motion (mp) om policy för etisk upphandling (anf. 34 o. 37)
§ 55 fråga om Nynäshamn (anf. 96, 98 o. 100)
12 april
§ 82 fråga om husläkartjänst i Nynäshamn (anf. 112, 114 o. 116)
§ 115 interpellation om fler utbildningsplatser för IVA-sköterskor (anf. 221 o. 223)
§ 118 interpellation om medicinsk utvärdering av den indragna sommarhelikoptern (anf. 224, 228 o. 233)
10 maj
§ 160 interpellation om insatstider för helikopter i skärgården
13 september
§ 251 interpellation om vad landstinget gör för Nynäshamn (anf. 346, 348 o. 350)
25 oktober
§ 263 ang Gemensam organisation för sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun (anf. 21)
23/24 november
§ 294 ang Budget 2006 för SLL/Hälso- och sjukvård (anf. 113 om ambulanshelikoptern)
§ 294 ang Budget 2006 för SLL/WÅAB (anf. 255 om m/s Västan)

2006
14 mars
§ 54 om Skärgårdspolitiskt program (anf. 31 o. 49)
9 maj
§ 123 ang fastställande av direktiv för Budget 2007 (anf. 58 om SLs Norrtäljebussar)
§ 125 fråga om utvärdering av sommarhelikoptern (anf. 129, 131 o. 133)
§ 126 ang Ägardirektiv för Tiohundra AB (anf. 154, 158 o. 165)
§ 129 ang bordlagt Skärgårdspolitiskt program (anf. 180)
13 juni
§ 187 interpellation om stöd till pojkar som mår dåligt (anf. 184 o. 186)

Sammanfattning

7 interpellationer (15 anföranden)
6 frågor (18 anföranden)
anförande i 16 andra debatter (24 anföranden)

Huvudteman
Norrtälje sjukhus/Tiohundra (2 frågor och anförande i 4 andra debatter)
Sommarhelikoptern i skärgården (2 frågor, 3 interpellationer och anförande i 2 andra debatter)
Insatser för Nynäshamn (2 frågor o. 1 interpellation)
« tillbaka
Sätt ett kryss för Lennart Rohdin!
www.rohdin.nu