« tillbaka
Tråkiga moderata låsningar!
Skärgården, 10 februari 2005
Skärgården ska leva och utvecklas. Stockholms skärgård ska rymma både fastboende, fritidsboende och det rörliga friluftslivet. Basen för detta utgörs av vettiga förutsättningar för både boende och kommunikationer för de fastboende året runt, även om de rent numerärt är långt färre än de som vistas eller gästar skärgården främst under sommarmånaderna.

Boendefrågorna har länge varit en besvärlig flaskhals för den fastboende skärgårdsbefolkningen. Ett välkommet initiativ till att bryta detta och starta en positiv utveckling togs för något år sedan av SIKO med dess förslag om hyreslägenheter i liten skala i skärgården.

Det är därför både tråkigt och skrämmande med de gammaldags ideologiska låsningar som fått moderaterna i skärgårdskommunerna att totalt blockera varje form av samarbete. Det gäller särskilt moderaterna i de tre borgerligt styrda kommuner, där de innehar kommunalrådsposten – Vaxholm, Österåker och Norrtälje.

På samma sätt har moderaterna gått sin egen väg och förordat att den mark i skärgården, som nu frigörs när försvaret minskar sin verksamhet, skall försäljas till högstbjudande på den öppna marknaden. Därigenom reserveras skärgården för dem som kan betala bäst och tillgängligheten minskar för både det rörliga friluftslivet och möjligheterna att ordna mark för t ex byggande av småskaliga hyresbostäder. Skärgården ska vara tillgänglig för alla!

Bakom det moderata motståndet mot hyresbostäder i skärgården ligger en gammal verklighetsuppfattning och ideologiska låsningar. Traditionellt har den svenska bostadsmarknaden varit socialt segregerad mellan hyresbostäder, bostadsrätter och egna hem. Moderaternas väljarstöd har inte i främsta hand varit knuten till hyresbostäder.

Men verkligheten är numera en annan. Rörligheten, inte minst i storstadsregioner med snabb ekonomisk tillväxt, innebär att också välutbildade och välavlönade, ofta unga, människor kräver en öppnare och rörligare bostadsmarknad. Hyresrätten har därför fått en klar renässans i det moderna, rörliga samhället. I stället för att vara en social gruppindelning blir boendeformerna mer uttryck för olika behov i olika skeenden av livet. Människor har behov av att kunna gå mellan både hyresbostäder, bostadsrätter och villor.

I de moderatledda kommunerna är motviljan mot att bygga hyresbostäder kompakt. Inte många fingrar lyfts ens för att stötta privata hyresbostadsbyggare. Så var det i min förra hemkommun Danderyd och så är det också i min nuvarande hemkommun Norrtälje – oavsett hur mycket moderaterna i Stockholmsregionen talar om tillväxt. Gärna bostadsrätter och villor men inte hyreslägenheter.

Både moderater och liberaler talar mycket om ökad valfrihet. Men där moderater vill ersätta socialdemokraternas offentliga lösningar med privata, är det för liberaler naturligt att kunna erbjuda människor valfrihet att själva välja det som passar dem bäst just då. I boendet innebär det både hyreslägenheter, bostadsrätter och villor. Valfrihet är inte att ersätta ett ensidigt system utan valfrihet med ett annat utan valfrihet.

I skärgården bor många som inte har storstadens ekonomiska köpkraft. De kan inte konkurrera med köpstarka fritidshusköpare om de fastigheter som bjuds ut på öppna marknaden.

För många unga i skärgården, som vill flytta hemifrån men ännu inte vill/kan binda sig för att köpa eget, skulle småskaliga hyresrätter vara en utmärkt lösning innan de om några år kanske får möjlighet att satsa på livslångt boende i skärgården på samma sätt som föräldrar och farföräldrar. För äldre, som finner det tungt med ansvaret för sitt gamla hus, men som vill bo kvar i skärgården, skulle småskaliga hyresbostäder likaså vara en utmärkt lösning.

En levande skärgård kräver mångfald och valfrihet! Moderaterna säger nej till att aktivt underlätta för hyresbostäder och till att reservera skärgården för dem som kan betala. Folkpartiet vill ge människor ökad valfrihet i och tillgänglighet till skärgården. Rätten att få välja fritt utan att någon däruppe bestämmer är kanske viktigare i skärgården än någon annanstans.

Lennart Rohdin, Rådmansö
landstinget och Skärgårdsstiftelsen (fp)
« tillbaka
www.rohdin.nu