« tillbaka
Mångfald målet för folkpartiet i skärgården
NU, 15 juni 2006
Tillgång till hyresbostäder och mark för friluftslivet är två av de stora frågorna inför valet som folkpartiet vill driva i Stockholms skärgård i sommar. Det är frågor där också de båda allianspartierna folkpartiet och moderaterna har hamnat på olika kurs.

Folkpartiets slåss om skärgårdsväljarna och den främsta motståndaren är moderaterna.
- Moderaterna är starka i skärgården och det är inte helt lätt att förstå eftersom många som lever här ute året runt, inte lever på stor fot. Det säger Lennart Rohdin som är skärgårdsansvarig i folkpartiets landstingsgrupp i Stockholms läns landsting.

Bland annat märks detta i frågan om nya bostäder i skärgården. Med de ständigt ökande fastighetspriserna har behovet av vanliga hyreslägenheter till rimliga kostnader blivit stort.
- Det behövs hyreslägenheter för unga som vill flytta hemifrån men bo kvar på ön eller unga som vill flytta hit och jobba och som inte har kapital att köpa dyra fastigheter, säger Lennart Rohdin. Och det behövs hyreslägenheter för gamla som vill bo kvar när de inte orkar behålla sitt hus.

Äldre människor som flyttar från sina skärgårdshus borde ha råd att betala för ett annat boende, exempelvis bostadsrätt. Med de fastighetspriser som råder idag är det ingen dålig affär att sälja. Lennart Rohdin håller dock inte med om det.
- Många har bott här i flera generationer. För dem är det naturligt att överlåta till nästa generation, inte att sälja till högstbjudande.

Siko, en sammanslutning av olika skärgårdsföreningar, har försökt driva ett projekt där småskaliga hyreslägenheter ska byggas på några av de större öarna. Men projektet har fått nej till kommunal borgen från de skärgårdskommuner som är borgerligt styrda. Värmdö, Nynäshamn och Haninge, där folkpartiet eller centern styr tillsammans med socialdemokraterna, har uttryckt sig positivt men där moderaterna är med har det blivit nej.
- Motiveringen från till exempel Norrtälje var att det finns för mycket kommunalt engagemang i bostadsbyggandet, inte för lite, säger Lennart Rohdin som anser att detta är en profilfråga för folkpartiet gentemot moderaterna.
- Vi behöver mångfald i skärgården, den kan vi inte få om vi inte kan erbjuda hyreslägenheter.

Omkring 10 000 människor bor i Stockholms skärgård året runt, de som regelbundet besöker skärgården eller bor här periodvis är mångdubbelt fler. Framför allt på sommaren naturligtvis men även vintertid finns det många som söker sig ut bland de 25 000 öarna. En hel del av dessa förvaltas av Skärgårdsstiftelsen och folkpartiet hoppas att det ska bli fler när nu försvarets verksamhet minskar.
- Vi måste se till att den mark som försvaret nu avyttrar kommer det rörliga friluftslivet till del, säger Lennart Rohdin. Mest naturligt är om Skärgårdsstiftelsen får förvalta marken men framför allt måste vi förhindra en fortsatt privatisering av markområden i skärgården.

Även här har folkpartiet svårt att komma överens med moderaterna, men för folkpartiet blir det en profilfråga i valrörelsen där dock socialdemokraterna ändå är huvudmotståndarna – särskilt fastighetsskatten slår väldigt hårt i skärgården. Deras skärgårdspolitik lämnar också ett och annat i övrigt att önska enligt Lennart Rohdin.
- När vi nyligen behandlade ett skärgårdspolitiskt förslag i landstinget så var det pinsamt översiktligt. Trafiklandstingsrådet visade sig inte ens, trots att trafiken är den viktigaste frågan i skärgården för landstingets del. Vi behöver ett skärgårdslandstingsråd.

Överlag tycker Rohdin att han möter för lite förståelse hos särskilt svenska byråkrater för glesbygdens villkor. Som exempel nämner han skärgårdsbåten Blidösund vars turer till yttre havsbandet Sjöfartsverket vill stoppa med hänvisning till nya EU-regler.
- EU-direktiven ger möjlighet till nationella undantag av kulturhistoriska skäl. Sådant är till exempel finländarna bra på att utnyttja.
- Men frågan man Sjöfartsverket, får man till svar att det blir för bökigt med två regelverk, säger Lennart Rohdin från Gräddö.

text & foto: Jan Fröman

« tillbaka
www.rohdin.nu