« tillbaka
Norrtälje behöver en ny regering

Norrtelje Tidning, 21 oktober 2005
Marie-Louise Sellin och Håkan Jonsson, Norrtäljes två socialdemokrater i landstinget sedan flera perioder, skriver i sitt svar till mig den 11 oktober att det är ”tröttsamt att Lennart Rohdin fortsätter att hävda att landstingets sönderkörda ekonomi under förra mandatperioden beror på skatteutjämningen.” Snarare är verkligheten ytterst plågsam för socialdemokraterna.

Det nuvarande skatteutjämningssystemet gjordes om av socialdemokraterna 1995. Fram till dess hade merparten av skatteutjämningen gått till glest befolkade kommuner och landsting i Norrland. Nu drev regeringen efter starka påtryckningar från socialdemokraterna i Skåne och Göteborg igenom förändringar som dels snabbt ökade uttaget från Stockholmsregionen och dels förde över en stor del av uttaget till Skåne och Göteborgsregionen.

Mandatperioden 1994-98, när Bosse Ringholm styrde landstinget tillsammans med Håkan Jonsson och Marie-Louise Sellin, betalade landstinget runt 1 miljard om året till skatteutjämningen. Med det nya systemet ökades uttaget snabbt, och under den borgerligt styrda perioden 1999-2002 uppgick uttaget till 11.2 miljarder.

Landstingets samlade underskott samma period uppgick till 8,7 miljarder. M a o ett överskott på 2,5 miljarder om man räknar bort skatteutjämningen till andra delar av landet. Det ska man förståss inte göra, och om man hade låtit bli den skattesänkning på 40 öre som moderaterna så längtade efter, så hade överskottet räckt till att betala till skatteutjämningen på samma sätt som under den socialdemokratiskt styrda perioden innan.

Det som är alldeles galet i Jonssons och Sellins resonemang är talet om att inte ta ansvar. Det slösades inte bort skattepengar. Tvärtom kunde den borgerliga majoriteten upprätthålla en god vård och kollektivtrafik utan att lägga ned sjukhus, som ju varit socialdemokraternas återkommande recept.

Jonsson och Sellin tycker jag borde sopa rent framför egen dörr. Men sanningen är ju den, att om socialdemokraterna ville göra upp med folkpartiet i riksdagen om skatteutjämningen, så skulle det vara klart över en natt. Mitt parti är överens i den frågan också. Problemet är ju att socialdemokraterna i resten av landet, efter att i sju års tid ha hört Jonssons och Sellins partikamraters i Stockholm ständiga tal om borgerligt vanstyre, inte har en tanke på att göra om utjämningssystemet, så som Jonsson och Sellin nu antyder sig önska.

Med nuvarande röd-gröna regeringsmajoritet – snart har vi haft den i åtta år – kommer skatteutjämningssystemet fortsatt innebära, att en undersköterska i Norrtälje ska betala 3 kr mer i skatt än en direktör i skånska lågskattekommunen Vellinge, för att bekosta en bättre vård för honom.

Med nuvarande röd-gröna regeringsmajoritet kommer tingsrätten i Norrtälje att läggas ned, på samma sätt som tullen i Kapellskär och polisen i Rimbo och Hallsta skurits ned. I den röd-gröna ideologin finns bara nedläggning, centralisering och stordrift som medel att hantera framtiden. Norrtälje behöver en ny regering i Sverige!

Lennart Rohdin, Rådmansö
landstingsledamot (fp)
« tillbaka
www.rohdin.nu