« tillbaka
Socialdemokraternas motstånd mot upphandlingar skapar kaos i vården
Norrtelje Tidning, 7 mars 2006
Vad har upphandlingar egentligen i landstingets värld att göra? Den frågan kan verka befogad mot bakgrund av trasslet och de felaktigheterna i en rad upphandlingar inom Stockholms läns landsting. Följderna har blivit kännbara inte minst för Norrtäljeborna.

Men upphandlingar är bara ett instrument som kan användas på olika sätt, görs det rätt så får vi bättre vård och sparar skattepengar. Problemet är när den politiska styrningen går över styr, när pris alltid får gå före kvalitet, och när den socialdemokratiska ledningen egentligen inte vill upphandla.

Resultatet blir att mattan dras undan fötterna för framgångsrika verksamheter med hög kvalitet, som den personaldrivna avancerade hemsjukvården i Norrtälje. Vi förstår att den personal som satsat på att bli sina egna, känner sig svikna, och att patienter och anhöriga känner oro. Kontinuiteten blir lidande när korta löptider för vårdavtal leder till att ny personal tar över. Samma sak inträffade vid den uppmärksammade Brommageriatriken i västra Stockholm.

Landstingets egna Södersjukhuset och Danderyds sjukhus klarar inte de ortopedbehandlingar de lovat utan skickar patienterna vidare. På Danderyd har remitterade patienter hänvisats till privata ortopeder.

Problemen beror till stor del på omorganisationen av hela vårdapparaten i Stockholms län som har inneburit en kolossal maktkoncentration. Förut förbereddes besluten av de regionala sjukvårdsstyrelserna som satt betydligt närmare verkligheten i Norrtälje och andra delar av länet. Nu ska 2.500 avtal ska hanteras centralt av några få politiker i landstingsstyrelsen.

I praktiken har makten hamnat hos tjänstemän, utan demokratisk insyn. Miljardavtal rullar igenom utan politiska överläggningar medan politikerna ägnar sig åt i sammanhanget små upphandlingar i miljonklassen. Samtidigt har omorganisationerna medfört att erfarna, utbildade tjänstemän försvunnit.

Otydliga krav och luddiga kvalitetskriterier omöjliggör vettiga jämförelser och leder till att priset i praktiken blir den enda avgörande faktorn. Landstingets egna enheter tävlar samtidigt med orättvisa fördelar: kostnader kan gömmas undan på andra håll i verksamheten och underskott som skulle få ett privat företag att gå i konkurs kan ignoreras.

Pudelns kärna är i slutänden dock politisk: socialdemokraternas motstånd mot upphandlingar som idé. De accepterar inte att någon annan kan göra något bättre än ett s-styrt landsting.

Sakliga argument om att vi kan få mer vård för samma skattepengar biter inte på dem som själva till varje pris vill behålla så stor del av makten över vården som möjligt. Det märks inte bara i Norrtälje utan också i landstingshuset, där vi i oppositionen inte får all information på bordet. Det var en av orsakerna till att det gick som det gick för Brommageriatriken och den avancerade hemsjukvården i Norrtälje.

Det måste bli ett stopp på de oproffsiga upphandlingarna. Med tydliga nyckeltal och kvalitetskrav kan vi få rättvisa avtal som går att följa upp.

Lagen om offentliga upphandlingar (LOU) måste också skrivas om, så att längre kontrakt möjliggörs vid personalentrepenader. Personal som knoppat av ska inte kunna förlora hela grunden i sin verksamhet efter bara några år. Vi föreslår också fler förändringar som ökar patientens makt och personalens inflytande.

Upphandlingarna hör hemma i vården, men det socialdemokratiska upphandlingskaoset har lett till att vi i folkpartiet inte längre deltar i alla upphandlingsbeslut. Vi siktar istället på i valet få förtroende till förändring, för patienterna, personalen och skattebetalarna.

Birgitta Rydberg
landstingsråd och gruppledare (fp)

Lennart Rohdin, Gräddö
landstingsledamot
« tillbaka
www.rohdin.nu