« tillbaka
Ge Norrtäljeborna valuta för landstingsskatten
Norrtelje Tidning, 26 april 2006
På fyra år har en vanlig familj i Norrtälje fått över tiotusen mindre att spendera varje år på mat, boende, kläder, nöjen och resor genom den rödgröna höjningen av landstingsskatten. Det har självklart hämmat valfrihet och livskvalitet, men också försämrat utvecklingen för handel, företagande och arbetsmarknad i Norrtälje liksom i övriga länet.

Vi tänker använda hårda nypor för att värna om mjuka värden. Byråkrati, skatteutjämning och dyra verksamheter kommer att känna av de hårda nyporna för att vi ska kunna satsa på eftersatta delar av sjukvården och en fungerande kollektivtrafik.

Folkpartiet tar inte lätt på ansvaret att handskas med skattebetalarnas pengar. Det går inte att driva landstinget med underskott. Men det går inte heller att gång på gång höja landstingsskatten som socialdemokraterna gör.

Folkpartiets grundläggande vallöften är att ge invånarna i Norrtälje valuta för landstingsskatten – och att aldrig ta ut mer skatt än vad som krävs för att klara landstingets uppgifter. Målet är att stegvis sänka skatten till en betydligt lägre nivå än idag. Men vi kommer aldrig äventyra landstingets ekonomi eller vår förmåga att ge invånarna den vård och den kollektivtrafik de har rätt att kräva.

Skatten är Norrtäljebornas största utgift varje månad. Deltidsarbetande sjuksköterskor och ensamstående mammor känner hårdast av skattetrycket. De med minst marginaler drabbas också hårdast när tillväxten saktar av och jobben uteblir.

En förutsättning för att kunna sänka skatten är att skatteutjämningen åtminstone tar hänsyn till det högre kostnadsläget i vårt län. Annars ”äter” dagens skatteutjämning upp all tillväxt: om landstingets skatteintäkter ökar en procentenhet mer än Sverige i stort så försvinner de pengarna nästan ograverat iväg till andra landsting. Men de ökande lönekostnaderna finns kvar.

De senaste åren har vårt landsting, ironiskt nog, tjänat på den rödgröna skattehöjarpolitiken. Sämre tillväxt har minskat skatteutjämningen med över två miljarder kronor. Trots detta och trots sju miljarder i skattehöjning finns snart inga pengar kvar: nästa års överskott budgeteras till 50 miljoner kronor. Var har socialdemokraterna gjort av alla pengarna?

Knappast på bra vård och kollektivtrafik. De rödgrönas hårdhänta besparingar känns påtagliga för oroliga föräldrar som tvingas vända sig till akuten, cancerpatienter som får vänta på behandling och multisjuka äldre som faller mellan stolarna. Norrtälje sjukhus räddades först efter massiva protester. Den akuta vården fungerar - men den nära, långsiktiga vården brister.

Alternativen som kunde ge mer för skattepengarna motarbetas. Privata vårdgivaravtal har minskats med en fjärdedel. Dåliga upphandlingar som drabbat bl.a. den avancerade hemsjukvården i Norrtälje sätter pris över kvalitet och blir dyra i längden. Gigantiska investeringsbehov, på många miljarder, inom sjukvård och SL, kräver nytänkande.

Socialdemokraternas recept för landstingets ekonomi fungerar bara så länge vi accepterar lägre tillväxt. För att utveckla regionen, vården och trafiken krävs en liberal vilja att förändra. Mer makt till patienter och personal. Mindre byråkrati, mer verksamhet. Privata partnerskap för att förbättra vården och betala infrastrukturen. Det blir en offensiv för fler jobb, vård i världsklass och tåg i tid.

Birgitta Rydberg (fp)
oppositionslandstingsråd och gruppledare

Maria Wallhager (fp)
oppositionslandstingsråd

Lennart Rohdin (fp)
landstingsledamot Gräddö
« tillbaka
www.rohdin.nu