« tillbaka
Olyckligt moderatbesked om fastighetsskatten
Norrtälje Tidning, 3 november 2005
Den 29 juli uppmanar Tommy Eriksson i Furusund den borgerliga Allians för Sverige att redovisa sin syn på förändringar av skatter och ekonomisk politik. Han frågar ”Hur kan vi sänka de offentliga kostnaderna och därmed skatterna?”

Jag delar hans oro över, att även borgerliga politiker inför krav på skattesänkningar börjar fråga sig var pengarna till statens alla goda gåvor ska tas. Jag är en av dem som söker en plats på folkpartiet liberalernas riksdagslista i Stockholms län nästa höst. Detta är min syn.

Låt mig börja med en enskild skattefråga, som borgerliga politiker börjar svaja rejält på målet inför. Tidigare i somras var det här i NT centerns riksdagsledamot Jörgen Johansson. Men också andra borgerliga partier har under sommaren börjat tveka inför tydliga besked.

Jag bor visserligen i Roslagen, men drabbas inte själv särskilt hårt av fastighetsskatten. Liksom skattepolitiker i allmänhet inser jag, att fastighetsskatten är ett väldigt enkelt sätt för staten att skaffa sig inkomster. Fastigheterna ligger ju kvar, och kan inte gömmas undan i något utländskt skatteparadis. Men uppbördstekniken får inte ta över rättviseaspekten.

Det är i grunden djupt stötande att människor ska betala en allt högre skatt till staten, därför att värdet på grannfastigheterna höjs i samband med försäljning eller på grund av förbättringsarbeten som ägaren själv utför med redan beskattade medel. I ingendera fallet har den enskilde fastighetsägaren fått mer pengar att röra sig med.

Det kan visserligen hävdas, att fastighetsägaren får tillgång till denna värdestegring om fastigheten någon gång säljs. Men, då är det i samband med reavinsten som denna ska beskattas.

Fastighetsskatten tvingar människor från sitt hem, utan att de fått ett öre. Det är den mest orättfärdiga skatten. Det är min övertygelse, att ingen fråga blir en sådan enskild trovärdighetsfråga för en borgerlig regering som ett avskaffande av fastighetsskatten. Där måste borgerliga riksdagskandidater kunna ge ett rakt svar.

Men också skattepolitiken i stort är mogen för en total översyn. Jag har aldrig hört till dem som klagar över skatten i sig. Jag är för en generell välfärdspolitik som finansieras av det offentliga genom skatter. Däremot är det rent kontraproduktivt för välfärden att beskatta människor för att de har det för bra.

En skattepolitik som leder till lägre skatteintäkter för att den motverkar företagsamhet och arbete eller ökar den svarta sektorn är förkastlig. Sverige har hamnat där. Det är hög tid för en borgerlig regering att våga överväga om inte s k platt skatt kan leda till fler jobb, fler beskattade inkomster och därmed säkrare välfärd.

En borgerlig regering måste också orka ta i skatteutjämningen. Jag är för en utjämning till kommuner och landsting med lågt skatteunderlag. Men sedan mitten av 90-talet betalar Stockholmsregionen alltmer utan att ”fattiga Norrlandskommuner” får mer. Pengarna går till Skåne och Västsverige, trots att dessa regioner blivit tillväxtmotorer på senare tid.

Lennart Rohdin, Rådmansö
landstingsledamot (fp)
« tillbaka
www.rohdin.nu