« tillbaka
Juholts utspel underminerar vår rapport
DN Debatt, 17 januari 2006
Likt en luftballong där luften börjar pysa ur innan den lyft, började försvarsberedningens enighet kring betänkandet om samhällets säkerhet krympa, redan innan rapporten hamnat i försvarsministerns händer vid Folk & Försvars-konferensen i Sälen på söndagen.

Försvarsberedningens enighet hade tre förutsättningar. Först och främst förutsatte den att den enighet, som rådde i beredningens betänkande två veckor före 11/9 2001 om att inrätta en fungerande och effektiv krishanteringsledning i regeringskansliet, kunde fullföljas genom att likt Katastrofkommissionen lägga förslag om en effektiv krisledningsfunktion nära statsministern.

För det andra förutsatte enigheten att beredningen inte föreslog en supermyndighet att leda den nationella krishanteringen och att den föreslagna sammanläggningen av näraliggande funktioner i främst Krisberedskapsmyndigheten och Räddningsverket inte pekades ut som en sådan supermyndighet. Spåren från Homeland Security i USA förskräcker.

För det tredje förutsatte enigheten att beredningen inte förordade tillskapandet av en enda supermyndighet på underrättelseområdet. Det finns mycket tungt vägande skäl för att den militära underrättelsetjänsten med sin internationellt unikt starka kompetens inte blandas ihop med den polisiära underrättelsetjänsten.

Efter det att beredningens rapport justerats lämnade moderaten Ola Sundell in en obegriplig avvikande mening mot just att den sammanslagna KBM och SRV ska bli den krisledande supermyndigheten. Därigenom skapas intrycket av att vi föreslog något annat än vi gjorde.

Än värre blev det, när beredningens ordförande Håkan Juholt (s) och ledamoten Anders Svärd (c) på DN Debatt samma morgon rapporten överlämnades gav intryck av att det var det som föreslogs i rapporten, fast enigheten byggde på det motsatta. Varför återuppstår nu den koalition mellan (s) och (c), som bär hela ansvaret för det moras försvaret satts i de senaste tio åren?

Riktigt illa blev det senare under dagen när Håkan Juholt under konferensen i Sälen föreslog just en sammanslagen underrättelsetjänst.

Min enda grund för att eftersträva enighet i försvarsberedningens rapport var det skriande behov som tsunamikatastrofen visade på av en fungerande och kraftfull krisledning i regeringskansliet. Att regeringen lade förslagen 2001 i en skrivbordslåda blev en katastrof.

Om enigheten kring beredningens nu framlagda rapport så snart undermineras genom enskilda utspel i strid med rapportens innehåll, tar dessa företrädare på sig ett mycket stort ansvar för, om regeringen även denna gång inte känner trycket tillräckligt starkt för att äntligen inrätta en krisledning värd namnet hos statsministern.

Lennart Rohdin
Ledamot av försvarsberedningen (fp)
« tillbaka
www.rohdin.nu