Europa och Världen
Jag sitter sedan 1995 i försvars-beredningen, som är ett samrådsorgan mellan regeringen och riksdags-partierna i frågor som rör Sveriges långsiktiga säkerhets- och försvarspolitik.
Försvarsberedningen »
Sedan sommaren 2001 sitter jag också i Exportkontrollrådet, som är regeringens rådgivande organ i i frågor rörande svensk krigsmaterielexport.
Atombombsdomen i Hiroshima manar till besinning
Jag är särskilt engagerad när det gäller Kina och Taiwan, utvecklingen på Balkan och i Östtimor och har varit verksam i Låt Bosnien leva liksom i Östtimorkommittén.
Exportkontrollrådet »
Östtimorkommittén »
Försvar & Säkerhet

Europeisk integration

Internationella frågor i övrigt
Kina & Taiwan
www.rohdin.nu