« tillbaka
Mänskliga rättigheter för alla i Kosovo
NU, 30 mars 2006
Jag talade ofta på solidaritetsmöten för Kosovo åren 93-98. Europa reagerade för sent och lamt på Milosevic’s politik. Carl Bildt hävdade, att vi som var för ett mer kraftfullt agerande inte förstod, att det skulle leda till en mycket lång närvaro på Balkan.

Kanske förstod Bildt bättre, att EU aldrig skulle orka fullfölja ett sådant engagemang. Tyvärr ser vi nu att EU vill dra sig tillbaka från både Bosnien och Kosovo utan fullgjort uppdrag.

Freden i Dayton 95 gjorde slut på kriget i Bosnien, men lämnade Kosovo helt utanför. I Kosovo såg de som var för en väpnad kamp, att bara vinster på slagfältet respekteras av omvärlden. Ibrahim Rugovas icke-våldsväg lämnades åt sitt öde.

Albanien kollapsade 97. Arméförråden plundrades. UCK-gerillan i Kosovo kunde trappa upp provokationerna mot Belgrads säkerhetstrupper, som bara alltför villigt lät sig provoceras till allt mer brutala aktioner. Milosevic trodde inte väst skulle orka ingripa. UCK hoppades det motsatta – och vann.

Sommaren 98 talade jag på Norrmalmstorg. Jag framhöll att i det nya Europa ligger framtiden i fredlig samlevnad och respekt för mänskliga rättigheter - inte i nya gränser och nationella reservat. Där finns ingen plats för vare sig Stor-Serbien eller Stor-Kroatien, men inte heller ett Stor-Albanien. Jag blev aldrig mer inbjuden att tala för Kosovo.

I april 99 var jag under pågående krig tillsammans med Lars Leijonborg på Balkan på uppdrag av Liberala Internationalen. I vår rapport, som presenterades vid ELDR-kongressen i Berlin, skrev vi att fred i bl a Kosovo måste innebära:

- att alla flyktingar ges möjlighet att återvända hem
- att serber och andra minoriteter i Kosovo ges möjlighet att bo kvar
- att Kosovo demilitariseras
- att inga gränsändringar får ske
- att alla krigsförbrytare ställs inför rätta i Haag.

När Milosevic kapitulerade bröts Belgrads våldsgrepp över Kosovo. Flyktingarna kunde återvända. Men demilitariseringen ägde aldrig rum, varför gerillagrupper kunde infiltrera Makedonien och snabbt bryta sönder den enda sköra samlevnaden under krigen på Balkan.

Läget i Kosovo är givetvis bättre nu än för sju år sedan - men långtifrån bra. Många serber och romer har drivits på flykt. Svenska KFOR-trupper har i sju år dagligen tvingats säkra tillvaron för ett antal serbiska enklaver. Riktigt kritiskt var det i april 2004, när serbiska kyrkor och egendom brändes och plundrades.

Avni Dervishi argumenterar i NU (9/06) för självständighet för Kosovo. För väldigt många kosovoalbaner handlade kampen på 90-talet handlade just om Kosovos självständighet. Men för oss andra handlade det om fred och mänskliga rättigheter för alla som lever i Kosovo.

Avni åberopar ofta den välansedda International Crisis Group. ICG argumenterar i sin senaste rapport för en ”villkorad självständighet”. Bara om den kosovoalbanska majoriteten påbörjar ett arbete som säkrar serbers och andra minoriteters rättigheter kan det enligt ICG bli aktuellt att erkänna Kosovos självständighet.

Enligt ICG tror kosovoalbaner att tiden nu är kommen att riva upp Londonkonferensen 1913, som ställde sig i vägen för drömmen om Stor-Albanien. ”Utan vision för serbernas framtid i Kosovo, kan man misstänka att det latenta albanska hoppet är att de alla kommer att sälja och lämna”, konstaterar ICG.

Kosovoalbaners syn på samlevnad i ett självständigt Kosovo övertygar inte. ICG påpekar att inte en enda företrädare för de icke-albanska minoriteterna ingår i den delegation, som nu förhandlar under ledning av FNs särskilde sändebud Martti Ahtisaari – däremot UCK-ledare.

Självständighet för Kosovo kommer. Det inser också de flesta i Serbien. Men det får inte handla om kosovoalbanernas självständighet utan om självständighet för alla som lever i Kosovo.

Avni skriver att 94% i Kosovo vill ha självständighet. Om ytterligare serber och andra icke-albanska minoriteter känner sig tvungna att lämna Kosovo, kommer snart 99,9% att vara för självständighet. Men, det är inte nödvändigtvis en seger för demokratin.

Lennart Rohdin
Rådmansö
« tillbaka
www.rohdin.nu