Liberal idé och allmän politik
Jag är politiskt liberal — det behövs inga ytterligare bestämningar. Det betyder att jag tror att varje människa själv är bäst skickad att göra sina egna både små och stora livsval och att ta ansvar för dessa. Det gäller inte minst, när de väljer något annat än jag skulle välja — och det gör många. Varje begränsning av friheten att välja själv slår hårdast mot de som är svagast.

Som liberal har det varit naturligt för mig att verka i Folkpartiet Liberalerna. Jag var ledamot av riksdagen i sex år och företräder mitt parti i flera utredningar och kommittéer.

Jag har tidigare suttit i gentekniknämnden, bioteknikkommittén (färdig 2000) och genintegritetsutredningen (färdig 2004).
Jag var också ledamot av diskrimineringskommittén med uppgift att se över den samlade diskrimineringslagstiftningen i Sverige (färdig 2006).

Jag var statssekreterare för flykting- och invandringsfrågor i regeringen Bildt 1991-93 och drev dessa frågor också under min tid i riksdagen 1993-98.
Vardagen återvänder också till det sargade Sarajevo. Jag var statssekreterare för flyktingfrågor, när flyktingvågen från krigets Bosnien nådde Sverige.
Jämställdhet & tolerans Flykting- & migrationspolitik
Genetik & etik

Drogpolitik

www.rohdin.nu